ZAKRES USŁUG

Kancelaria świadczy szeroko rozumianą pomoc prawną, obejmującą zarówno doradztwo prawne, jak i zastępstwo przed sądami, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej. Oferta Kancelarii skierowana jest do przedsiębiorców i osób prywatnych, obejmując w szczególności następujące obszary praktyki prawniczej:

  • konsultacje prawne,
  • opracowywanie i opiniowanie umów,
  • przygotowywanie pism w postępowaniu sądowym (procesowym i nieprocesowym), egzekucyjnym, administracyjnym i sądowoadministracyjnym,
  • windykacja należności,
  • zastępstwo przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej,
  • udział w negocjacjach.

Kancelaria prowadzi w szczególności sprawy z zakresu:

  • prawa cywilnego (np. windykacja należności, ochrona własności i posiadania, badanie stanu prawnego nieruchomości, sprawy spadkowe),
  • prawa handlowego (np. opracowywanie umów handlowych, tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego, zastępstwo przed sądami w sprawach gospodarczych),
  • prawa mieszkaniowego (np. opracowywanie umów najmu, problematyka rozwiązywania umów z uwzględnieniem zapisów ustawy o ochronie praw lokatorów, problematyka związana z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych z uwzględnieniem zapisów ustawy o własności lokali, zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu należności czynszowych, opłat niezależnych, odszkodowania, wynagrodzenia za bezumowne zajmowanie lokalu, eksmisji),
  • prawa administracyjnego (np. zastępstwo w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym).