WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest każdorazowo indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb Klienta, charakteru sprawy, niezbędnego nakładu pracy oraz złożoności występującego w sprawie zagadnienia prawnego.

Kancelaria stosuje następujące systemy wynagradzania oparte na:

  • jednorazowym wynagrodzeniu ustalanym indywidualnie z klientem przy przyjęciu zlecenia,
  • stawce godzinowej określanej w formie wynagrodzenia obliczonego za godzinę pracy,
  • ryczałtowym wynagrodzeniu miesięcznym związanym np. z kompleksową obsługą prawną, skalkulowanym jako średnia oczekiwanej przez strony liczby godzin pracy.